• []

  adj-na

  thuộc về thói quen
  lóng (tiếng lóng)/tục/tầm thường/trần thế/thô tục
  これが俗に言う "灯台下(もと)暗し" ということだ. :Như người ta thường nói "Dưới chân đèn thì tối"<Những việc gần mình thì khó biết>
  俗っぽい言葉を使って :Bằng cách sử dụng những từ ngữ thô tục.

  n

  thói quen

  n

  tiếng lóng/sự tục/sự tầm thường/sự trần thế/sự thô tục
  ちまたで話されている俗語 :Tiếng lóng được nói trong giới dân đường phố.

  []

  n, n-suf

  tộc/ họ/ nhóm
  kパラメーターの指数分布族 :Họ phân bố số mũ của thông số k.
  暴走族 :Nhón đua xe tốc độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X