• Tin học

    [ 帯域幅利用 ]

    sử dụng dải thông/sử dụng dải tần [bandwidth usage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X