• Kỹ thuật

    [ 耐火性 ]

    tính chịu lửa [fire resistance, fire-resistant, refractoriness]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X