• [ 待遇 ]

  vs

  đãi ngộ
  chế độ đãi ngộ

  n

  sự đối đối đãi/sự tiếp đón/sự cư xử
  客に対して待遇が良い: sự tiếp đón khách thân thiện

  Kinh tế

  [ 待遇 ]

  đãi ngộ/chế độ đãi ngộ [treatment]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X