• [ 大して ]

  adv

  không...nhiều/không...lắm
  雪は大してふられなかった: tuyết không rơi nhiều lắm.
  Ghi chú: dùng trong câu phủ định để mang nghĩa là không...nhiều / không ...lắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X