• [ 貸借 ]

  n

  cho vay và đi vay/các khoản cho vay và các khoản đi vay/tiền vay/khoản nợ
  貸借の決算: quyết toán cá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X