• [ 大衆 ]

  n

  dân
  đại chúng/quần chúng
  労働大衆: quần chúng lao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X