• [ 退職する ]

  vs

  về hưu
  thôi việc
  thoái vị

  [ 褪色する ]

  v1

  phôi pha
  phai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X