• Kỹ thuật

    [ 耐水加工 ]

    sự gia công chịu nước [water proof finish]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X