• [ 体積 ]

  n

  thể tích

  [ 堆積 ]

  n

  việc chồng/việc chồng đống (cái gì)

  Kỹ thuật

  [ 体積 ]

  thể tích [Volume]

  [ 堆積 ]

  trầm tích [deposit]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X