• Kỹ thuật

    [ 体積変化率 ]

    tỷ lệ thay đổi thể tích [Volume change rate]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X