• Kỹ thuật

    [ 体積膨張 ]

    sự giãn nở thể tích [volume expansion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X