• Kỹ thuật

    [ 体積膨張係数 ]

    hệ số giãn nở thể tích [coefficient of volume expansion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X