• [ 対等 ]

  n

  sự tương đương/sự ngang bằng

  [ 大刀 ]

  / ĐẠI ĐAO /

  n

  đại đao

  Kinh tế

  [ 対等 ]

  tỷ suất ngang giá/sự ngang bằng/sự ngang giá [parity, equity]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X