• [ 対日 ]

  n

  với Nhật Bản (trong các quan hệ)
  対日の貿易金額: kim ngạch ngoại thương với Nhật Bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X