• [ 貸与 ]

  n

  sự cho vay/sự cho mượn/tiền cho vay/vật cho mượn

  [ 貸与する ]

  vs

  cho vay/cho mượn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X