• Kỹ thuật

    [ 耐溶剤性 ]

    tính chịu dung môi [solvent resistance]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X