• Tin học

    [ 対話形 ]

    chế độ giao tiếp/chế độ tương tác [conversational mode/interactive mode]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X