• Kỹ thuật

  [ 多回抜き取り検査 ]

  sự kiểm tra xác suất nhiều lần [multiple sampling inspection]
  Category: chất lượng [品質]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X