• [ 多角 ]

  n

  đa giác/nhiều góc độ/nhiều phương diện
  多角から見る: nhìn ở nhiều góc độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X