• [ 高まる ]

  n

  bốc lên

  v5r

  cao lên/được nâng lên

  v5r

  chổm

  v5r

  dấy

  v5r

  hưng

  v5r

  lên

  v5r

  lên cao

  v5r

  nổi lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X