• [ 高める ]

  v5r

  đứng lên
  dựng
  cất nhắc

  v1

  làm cao lên/nâng cao

  Tin học

  [ 高める ]

  tăng cường/nâng cao [to enhance]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X