• [ 宝物 ]

  n

  vật quý giá/báu vật
  伝家の宝物: báu vật gia truyền
  宝物を隠す: giấu báu vật
  古代の宝物: báu vật thời cổ đại
  bảo tàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X