• [ 耕す ]

  n

  bưởi

  v5s

  cày

  v5s

  cấy

  v5s

  cầy

  v5s

  cày bừa

  v5s

  cày cấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X