• Tin học

    [ 多元接続 ]

    đa truy cập [multiple-access (e.g. TDMA, CDMA)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X