• Tin học

    [ 多元接続方式 ]

    phương pháp đa truy cập [multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X