• Kỹ thuật

    [ 多孔質金属 ]

    kim loại nhiều lỗ [porous metal]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X