• Tin học

    [ 多重仮想アドレス空間 ]

    không gian đa địa chỉ ảo [multiple virtual address space]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X