• Tin học

    [ 多重索引順編成法 ]

    phương pháp truy cập tuần tự theo nhiều khóa đã được chỉ mục hóa-MISAM [MISAM/Multikey Indexed Sequential Access Method]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X