• Tin học

    [ 多重処理 ]

    đa công/đa xử lý [multiplexing/multiprocessing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X