• Tin học

    [ 多重伝送装置 ]

    bộ đa công chia tần số [FDM/Frequency Division Multiplexer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X