• [ 携える ]

  v1

  mang/xách/cầm
  手を ~: cầm tay
  cùng đi/đi theo
  婦人を携えて外遊する: đi ra nước ngoài du lịch cùng với phu nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X