• [ 正しい ]

  n

  chỉnh
  chính

  adj

  đúng/chính xác/chính đáng/đúng lý/chân thật/đúng đắn
  ある意味ではあなたの言っていることは正しい :Về mặt ý nghĩa thì những điều bạn nói đều chính xác
  君が言ったことは、ある程度までは正しい :Những điều bạn vừa nói đúng ở 1 mức nào đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X