• Kỹ thuật

    [ 多段プレス ]

    sự dập đa tầng [multiplaten (daylight) press]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X