• Tin học

    [ 立上がり ]

    cạnh đầu (của tín hiệu) [leading edge/start/stand up]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X