• Kỹ thuật

  [ 立ち上がり時間 ]

  thời gian triển khai [rise time]

  Tin học

  [ 立上がり時間 ]

  thời gian phát sinh [rise time]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X