• Kỹ thuật

    [ 立て旋盤 ]

    máy tiện đứng [vertical boring and turning mill]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X