• [ 多党制 ]

  n

  chế độ đa đảng
  穏やかな多党制 :Chế độ đa Đảng trung hòa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X