• [ 仮令 ]

  / GIẢ LỆNH /

  adv

  ví dụ/nếu như/dù cho/ngay cả nếu/tỉ như
   ~ 雨でも決行: dù trời mưa vẫn quyết làm

  [ 例え ]

  n, adv

  ví dụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X