• [ 谷底 ]

  / CỐC ĐỂ /

  n

  đáy khe
  谷底を浸食する :Xói mòn lớp đáy thung lũng .
  山頂と谷底 :Đỉnh núi và đáy vực.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X