• []

  / CHỦNG /

  n

  hạt/hạt giống/thể loại/nhiều thứ
  彼は種々さまざまなものに興味を持っている。 :Anh ta quan tâm đến rất nhiều thứ khác nhau
  Eメールを受信時に種々のフォルダに振り分ける :Khi nhận được mail, chúng sẽ chuyển đến những folder khác nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X