• []

  / THÚC /

  n

  bó/búi/cuộn
  束になって掛かる :bó thành cuộn và treo lên.
  ポケットにささったペンの束 :Bó nhiều bút lại và cho vào túi.

  Tin học

  []

  gói/bó [bundle]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X