• []

  n

  quả bóng/hình cầu/ngọc/ngọc trai/hạt ngọc/bóng đèn/viên đạn
  banh

  []

  n

  bóng

  []

  / NGỌC /

  n-suf

  đồng tiền xu/tiền
  自動販売機に入れる25セント玉2個: Bỏ hai đồng xu 25 sen vào máy bán hàng tự động
  お金のこと理解するいい機会だね。このお金見て。これは10円玉: Đây quả là cơ hội tốt để kiếm tiền. Xem này đây là đồng 10 yên.

  n

  ngọc/ngọc trai/hạt ngọc

  []

  n

  viên đạn
  ヘリコプターから発射されるロケット弾 :Viên đạn Rôckét được bắn ra từ máy bay trực thăng.
  弾が彼の腕にあたって止まっている. :Một viên đạn đã găm trúng tay anh ấy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X