• [ 偶に ]

  adv, suf

  thi thoảng/đôi khi/thỉnh thoảng/có lúc

  n

  đôi khi

  n

  ít khi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X