• Kỹ thuật

    độ lệch/độ uốn cong [deflection]
    sự uốn xuống/sự võng xuống [deflection]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X