• Kinh tế

  [ 短期借入金の増加 ]

  tăng các khoản vay ngắn hạn [Increase in short-term borrowings (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X