• Tin học

    [ 短縮アドレス呼出し ]

    gọi địa chỉ rút gọn [abbreviated address calling]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X