• Tin học

    [ 大規模集積回路 ]

    tích hợp cỡ lớn-LSI [LSI/large-scale integration]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X