• Kinh tế

    [ 第三者のためにする契約 ]

    hợp đồng vì quyền lợi của bên thứ ba [contract for the benefit of a third party]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X