• n

  bởi lẽ

  n

  bởi vậy

  conj

  do đó/do vậy/vì thế/vì vậy

  Kỹ thuật

  do đó [since]
  Category: toán học [数学]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X